Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zagnańsk

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Informacja dla mieszkańców

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U z 2022, poz. 1692) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) Osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się , że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wielorodzinnego złoży więcej jak jedna osoba , dodatek ten przyznany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa a art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw .

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000,00 zł .

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 roku, wnioski złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się  z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o dodatek węglowy należy składać w :

Punkcie Obsługi Interesanta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8 b (budynek Ośrodka Zdrowia)

w godzinach od 7.00 do 15.00 w środy w godzinach od 7.00 do 17.00.

Informacje telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 41 31-13-135 wew. 25, 26, 27 i 28

Pliki do pobrania: